تنبک شیرانی دهانه بزرگ

جنس بدنه : چوب

جنس پوست : پوست شتر

قطر دهانه : بزرگ

تنبک شیرانی دهانه بزرگ

نظرات کاربران

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید