دف هاپا کوکی

سایز : 4/4

جنس پوست : Remo آمریکا

جنس طوق : چوب

قابلیت کوک 16 نقطه ای

قطر کمانه : 53 سانتی متر

وزن  تقریبی : 760 گرم

دف هاپا کوکی

نظرات کاربران

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید